Tag: Góc phố 
di sản

Hội An sẽ có 5 “góc phố 
di sản”

TTO - TP Hội An (Quảng Nam) đang mời các tác giả, nhóm tác giả tham gia phác thảo nghệ thuật sắp đặt theo chủ đề Ký ức Hội An xưa.