Tag: giữ nguyên quyết định kỷ luật

Tổng LĐLĐ VN giữ nguyên quyết định cách chức ông Lê Vinh Danh

TTO - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) đã xác minh và kết quả cho thấy cả hai nội dung khiếu nại của ông Lê Vinh Danh đều không có căn cứ. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giữ nguyên quyết định kỷ luật cách chức ông Danh.