Tag: giống lúa ngắn ngày

Đủ gạo tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

Từ nay đến hết 2023 sẽ thu hoạch 0,54 triệu ha lúa mùa với sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn và 0,4 triệu ha lúa thu đông, tương đương 2,2 triệu tấn.