Tag: Giới khoa học Nam Phi gợi ý phun khí 'che mờ' Mặt Trời, ngăn hạn hán

Giới khoa học Nam Phi gợi ý phun khí 'che mờ' Mặt Trời, ngăn hạn hán

Các nhà khoa học Nam Phi đã đề xuất phương án 'che' Mặt Trời vĩnh viễn để cứu quốc gia khỏi những đợt nắng nóng khô hạn chết người.