Tag: Giới khoa học làm sáng tỏ chứng 'tai COVID'

Giới khoa học làm sáng tỏ chứng 'tai COVID'

Các nhà khoa học đã hiểu tại sao một số bệnh nhân COVID-19 báo cáo các vấn đề về thính giác và thăng bằng.