Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

  • Lại nói chuyện "giấy phép con"

    Lại nói chuyện "giấy phép con"

    TTCT- Tư nhân muốn mở lò đào tạo thể thao, chỉ cần đáp ứng đủ các quy định về cơ sở vật chất (an toàn cho người tập) là đủ, còn trình độ chuyên môn của họ thì hãy để cho thị trường đánh giá. Một người vô danh, vô tài ắt chẳng thu hút được ai đến học chơi.