Tag: Giày học đường tiếp bước tài năng trẻ

Giày học đường - tiếp bước tài năng trẻ 2020

Hơn 50 trường học trong dự án 'Giày học đường tiếp bước tài năng trẻ' của BITA’S đã và đang được trao tận tay các em học sinh giỏi hoặc có hoàn cảnh khó khăn trong Lễ bế giảng năm học 2019 - 2020.