Tag: giáo sư Luis von Ahn

​Tự học ngoại ngữ miễn phí với Duolingo

TT - Ứng dụng tự học ngoại ngữ Duolingo thu hút đến 15 triệu người dùng thường xuyên trong tổng số hơn 38 triệu người tham gia trên toàn thế giới.