Tag: Giáo sư Hoàng Minh Thảo

Sách kỷ niệm 100 năm sinh Thượng tướng Hoàng Minh Thảo vấp nhiều sai sót

TTO - Cuốn sách 'Thượng tướng - Giáo sư Hoàng Minh Thảo' của tác giả Diệu Ân do NXB Hồng Đức phát hành kỷ niệm 100 năm sinh Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (1921 - 2008) có quá nhiều sai sót.