Tag: giáo dục nghề nghiệp

Cần lao động có kỹ năng nghề tốt

Phải làm sao để xã hội hiểu rằng mỗi người không chỉ có duy nhất con đường đại học mà còn nhiều con đường khác.

TP.HCM sẽ tinh giản các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường nghề sẽ theo hướng giảm các trường nghề công lập và tăng các trường tư thục, quốc tế.

Trường nghề ở TP.HCM tuyển sinh ra sao trong 3 năm qua?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM về tình hình đào tạo tại các trường nghề ở TP.HCM.

7 tháng đầu năm 2023, TP.HCM có hơn 370.000 người học nghề

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có báo cáo về tình hình học nghề 7 tháng đầu năm 2023 trong buổi khảo sát của HĐND TP.HCM với đại diện một số sở ngành về đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn TP.

Trường nghề ở TP.HCM đầu tư lớp học song song

Mô hình lớp học song song được một số trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp (trường nghề) tại TP.HCM áp dụng.

UBND TP.HCM kiến nghị giải quyết vướng mắc giáo dục nghề nghiệp

UBND TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

TP.HCM có 370 trường dạy nghề, nhưng ít học sinh học nghề

Số học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM còn thấp, học sinh ở các nơi đến TP.HCM học nghề nhiều hơn học sinh tại đây.

Đến năm 2030, thu hút hơn 50% học sinh trung học vào giáo dục nghề nghiệp

Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 21 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Năm 2025, TP.HCM thu hút 45% học sinh tốt nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2,45 triệu người học nghề trong năm 2022, cao nhất 5 năm qua

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số người học nghề trong năm 2022 nhiều hơn 17% so với mục tiêu đã đặt ra.