Tag: giáo dục liên cấp

Hệ thống giáo dục liên cấp và những lợi ích hiếm có

Nhờ tính thống nhất về chương trình đào tạo, môi trường và chất lượng học tập tiêu chuẩn quốc tế, những ưu điểm tuyệt vời này đang thu hút sự lựa chọn của rất nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn.