Tag: Giảm vốn đầu tư công trung hạn

Điểu chỉnh hàng ngàn tỉ đồng vốn đầu tư công trung hạn do dự án vướng giải phóng mặt bằng

TTO - UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi HĐND TP.HCM về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho 153 dự án và 1 chương trình tại kỳ họp thứ 22 của HĐND TP.HCM sáng 10-11.