Tag: giảm thuế VAT

Giảm thuế thế này không đã!

Chúng ta lại được giảm 2% thuế giá trị gia tăng thêm sáu tháng của năm 2024. Như vậy từ sau dịch COVID-19 đến nay đã có bốn lần giảm.

Quốc hội 'chốt' giảm 2% thuế VAT đến 30-6-2024

Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6, trong đó chốt giảm 2% thuế VAT từ ngày 1-1 đến 30-6-2024.

Giảm 2% thuế VAT: Nên kéo dài hết năm 2024, với tất cả hàng hóa

Ngày 20-11, Chính phủ đã trình Quốc hội đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 1-1 đến 30-6-2024.

Bộ trưởng Tài chính: Giảm thuế VAT trong 6 tháng để không áp lực lên ngân sách

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị có thể kéo dài việc giảm thuế VAT tới 1 năm, 2 năm để phát huy tác dụng.

Quốc hội cho ý kiến về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần, giảm thuế VAT

Tại tuần làm việc đợt 2 kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần.

Đề xuất giảm thuế VAT cho tất cả hàng hóa, dịch vụ

VCCI vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính giảm thuế VAT cho tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8%.

Chính phủ xin ý kiến sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2024

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền Thủ tướng, đã có các báo cáo về ngân sách nhà nước năm 2023.

Đẩy nhanh phục hồi kinh tế

Nhiều chính sách đã được Chính phủ đưa ra để hỗ trợ nền kinh tế, tới đây là giảm thuế VAT. Nhưng cần nhìn lại những chính sách hiệu quả chưa cao, từ đó giảm khả năng "lên tivi nhận hỗ trợ".

Điểm tin 18h: Đề xuất giảm thuế VAT 2% trong nửa đầu năm sau; Israel không tính chiếm Gaza

Điểm tin cùng bạn 18h ngày 16-10 với những thông tin cập nhật.

Giảm thuế VAT đủ mạnh, nới thuế thu nhập cá nhân để tăng tốc phục hồi kinh tế

Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát, trình Quốc hội kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) tới giữa năm 2024. Song nhiều ý kiến đề nghị nên kéo dài ít nhất đến hết 2024 kèm nhiều chính sách khác để tăng tốc phục hồi kinh tế.