Tag: Giảm thuế cho doanh nghiệp du lịch

'Chính phủ giành khó khăn về mình, để doanh nghiệp mạnh đất nước sẽ mạnh theo'

TTO - Tiếp tục đề xuất chính sách hỗ trợ về thuế, phí cho doanh nghiệp du lịch, chủ tịch Hiệp hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc nói Chính phủ tiếp tục giành khó khăn về mình để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đất nước sẽ phát triển.