Tag: Giảm hội họp

Tiết kiệm ít nhất 700 tỉ nếu giảm hội họp, đi công tác nước ngoài

TTO - Các bộ, ngành và địa phương cần cắt giảm ít nhất 30-50% kinh phí hội nghị, công tác phí. Nếu thực hiện được việc này thì riêng các cơ quan trung ương tiết kiệm được khoảng 700 tỉ đồng.