Tag: giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường

Nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có được phục chức?

Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có được phục hồi chức vụ sau khi được đình chỉ vụ án?

TP.HCM thanh tra đột xuất về đất đai

TTO - Đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ thanh tra đột xuất việc chấp hành Luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn TP.