Tag: giảm doanh thu

Những ngành nào phải cắt giảm lao động nặng nề?

Báo cáo thực trạng nhân sự ngành sản xuất vừa công bố, khảo sát 1.000 lao động ở 500 doanh nghiệp cho thấy nhiều nơi phải cắt giảm lao động.

Twitter tiếp tục cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Theo tờ New York Times, Twitter tiếp tục sa thải hơn 200 nhân viên - tương đương 10% lực lượng lao động vốn đã bị 'bào mỏng' của công ty này.

Xuất bản VN 2011: Tăng đầu sách, giảm doanh thu

TT - Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2011 tổ chức ở TP.HCM hôm 19-3, trong năm 2011 toàn ngành đã xuất bản 27.542 đầu sách, tương đương 293,723 triệu bản sách, tăng 7% về đầu sách và 6% về bản sách so với năm 2010.