Tag: Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu

Sáng tạo để mỗi tiết học đều lôi cuốn

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022 do Thành Đoàn TP.HCM xét chọn đã gọi tên 244 gương người thầy có nhiều sáng tạo, ý tưởng, sáng kiến mới được ứng dụng làm tiết học thêm lôi cuốn học sinh.

75 nhà giáo trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng của Trung ương Đoàn

TTO - Năm 2019, lần đầu tiên Trung ương Đoàn xét chọn, trao tặng giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cho 75 nhà giáo trẻ là những tấm gương đang hàng ngày hàng giờ hi sinh cho sự nghiệp trồng người.