Tag: giải thể trường đại học

Quy hoạch mạng lưới đại học: Sáp nhập chưa hẳn tốt, vậy giải pháp nào?

Việc sáp nhập, giải thể trường đại học yếu kém chưa phải là phương án tốt nhất. Thay vào đó, các chuyên gia giáo dục đề xuất nhiều giải pháp quy hoạch mạng lưới đại học mang lại hiệu quả cao nhất.