Tag: Giải thể Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh

Tạm dừng giải quyết liên quan “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Khánh Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đề nghị tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến “đất ở không hình thành đơn vị ở” cho đến khi không còn trong các dự án.