Tag: Giải Men

Yêu & ghét

TT - Câu chuyện ì xèo của làng quần vợt Việt Nam trong mấy ngày gần đây chưa hẳn là việc chuẩn bị đón Azarenka, mà là xoay quanh mấy chiếc bảng quảng cáo từ Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) ấn xuống các đơn vị đăng cai Giải Men’s Future.