Tag: Giải mã Hoàng thành Thăng Long

Khám phá tour đêm 'Giải mã Hoàng thành Thăng Long'

Khác với chuyến tham quan thông thường, tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long là chương trình du lịch trải nghiệm đặc biệt kéo dài 90 phút.