Tag: Giải điền kinh Asian Grand Prix 2013

Vũ Thị Hương đã sẵn sàng

TT - Giải sẽ diễn ra với ba vòng đấu liên tục trong vòng hơn một tuần tại Thái Lan (vòng 1 tại Bangkok ngày 4-5, vòng 2 tại Chonburi ngày 8-5) và Sri Lanka (vòng 3 tại Colombo ngày 12-5).

Vũ Thị Hương đã sẵn sàng

TT - Giải sẽ diễn ra với ba vòng đấu liên tục trong vòng hơn một tuần tại Thái Lan (vòng 1 tại Bangkok ngày 4-5, vòng 2 tại Chonburi ngày 8-5) và Sri Lanka (vòng 3 tại Colombo ngày 12-5).