Tag: Giá viện phí

TP.HCM tăng giá viện phí gần 2.000 dịch vụ

TT - Từ ngày 1-6 năm nay các bệnh viện sẽ tăng viện phí thêm 10% so với giá viện phí trước ngày 1-6-2015.

Từ 1-6: điều chỉnh giá viện phí gần 2.000 dịch vụ

TT - UBND TP.HCM đã có quyết định điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là giá viện phí) đối với 1.996 dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện ở các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Đề nghị mời nước ngoài thẩm định giá viện phí

TT - Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội VN) Phạm Lương Sơn cho hay trước các đóng góp cho đề nghị tăng viện phí của Bộ Y tế, lãnh đạo bộ trao đổi với Bảo hiểm xã hội VN thống nhất sẽ thành lập nhóm chuyên gia độc lập và cần thiết có thể mời chuyên gia nước ngoài thẩm định lại đề xuất giá viện phí mới.