Tag: Giá viện phí mới

TP.HCM tăng giá viện phí gần 2.000 dịch vụ

TT - Từ ngày 1-6 năm nay các bệnh viện sẽ tăng viện phí thêm 10% so với giá viện phí trước ngày 1-6-2015.

Chưa có dịch vụ đã định giá viện phí mới

TT - Ngày 15-6, phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội VN Vũ Xuân Bằng cho hay đã nhận được nhiều đề xuất viện phí mới từ các tỉnh thành và bệnh viện tuyến trung ương.