Tag: giá trị hợp đồng

50 triệu USD không phải là chi phí tăng thêm của đường sắt Cát Linh

TTO - Bộ Giao thông vận tải cho biết tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông muốn được thanh toán 50 triệu USD là thuộc phần giá trị còn lại của hợp đồng EPC đang làm thủ tục giải ngân, không phải là chi phí tăng thêm của hợp đồng.

Tạm ứng vốn không quá 50% giá trị hợp đồng

TT - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn thực hiện vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ.