Thứ 7, ngày 4 tháng 12 năm 2021

  • Câu chuyện cacao "made in VietNam"

    Câu chuyện cacao "made in VietNam"

    TTCT - Với sản lượng 5.760 tấn hạt khô niên vụ 2010-2011 (1), cacao Việt Nam chỉ là “hạt bụi” so với những đại gia châu Phi như Bờ Biển Ngà hoặc Ghana có sản lượng cả triệu tấn. Nhưng dưới cái nhìn của một nhà báo Pháp viết riêng cho TTCT, đây là một khởi đầu hứa hẹn nếu như cacao Việt Nam hướng đến chất lượng và phát triển bền vững.