Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020

  • Cuộc di cư từ rừng ra phố

    Cuộc di cư từ rừng ra phố

    TTO - Vì sao người Tà Mun hiện nay lại chia đôi cộng đồng, một nửa ở sóc 5, xã Tân Hiệp (Hớn Quản, Bình Phước); một nửa lại sinh sống ngay đô thị Tây Ninh, hai vùng đất trăm năm trước cách nhau nhiều cánh rừng?