Tag: Gia Định là nhớ Sài Gòn là thương

Thương Sài Gòn, nhớ Gia Định

TTO - Gia Định là nhớ Sài Gòn là thương (First News và NXB Tổng Hợp TP.HCM) của Cù Mai Công tuy ra sau rất nhiều tác phẩm viết về mảnh đất Sài Gòn, nhưng độc giả vẫn không thấy cũ.