Tag: giá đất ở đô thị

TP.HCM bổ sung giá đất gần 400 tuyến đường trong bảng giá đất mới

TTO - Bảng giá đất mới của TP.HCM vừa có hiệu lực sẽ áp dụng để tính giá đất từ ngày 1-1-2020 trên địa bàn TP.