Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Ghi nhãn hóa chất phải theo quốc tế

20/01/2011 02:01 GMT+7

TT - Bộ Công thương vừa đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn ghi nhãn hóa chất theo hướng doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hóa chất sẽ phải thực hiện ghi nhãn theo Hệ thống hài hòa toàn cầu (Globally Harmonizied System - GHS).

Nếu áp dụng theo GHS, tùy từng hóa chất, doanh nghiệp còn phải in thêm hình ảnh cảnh báo tương ứng để cảnh báo hóa chất độc, ăn mòn, dễ cháy, gây ảnh hưởng sức khỏe, có hại cho môi trường..., kể cả biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng loại hóa chất.

T.V.N.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận