Tag: ghềnh đá Bàn Than

Về xứ vạn dừa Tam Hải

TTO - Nhiều người đang nhắn nhau khi đến Đà Nẵng, Quảng Nam nhớ về xứ đảo Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam) - nơi còn nguyên sơ, lắm điều thú vị.