Tag: gerrad

Cái giá của sự vĩ đại

TTO-Bóng đá quả là một cuộc chơi giàu xúc cảm khi nhiều lúc những người hùng vĩ đại bỗng trở nên kẻ tội đồ chỉ sau một khoảnh khắc.