Tag: Gary Heit

GS Mỹ nhận kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"

TT - Ngày 18-10, giáo sư Gary Heit, giám đốc Hiệp hội Ngoại thần kinh quốc tế Hoa Kỳ, đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế VN.