Tag: gài tiền lẻ vào tay tượng Phật

Những hình ảnh 'xấu xí' tại lễ hội đền Bà Chúa Kho

TTO - Nhét tiền lẻ vào tượng thần, chèo kéo khách khấn thuê, đốt vàng mã tràn lan… là những hình ảnh xấu xí diễn ra tại lễ hội đền Bà Chúa Kho năm nay.