Ga Sài Gòn tăng thêm chuyến đi Nha Trang dịp lễ 30/4

20/03/2014 00:01 GMT+7

Cần biết - Đại diện Ga Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ TP.HCM đến Nha Trang và ngược lại.

Cụ thể theo chiều Sài Gòn-Nha Trang, ngày 29/4 chạy thêm các đoàn gồm: SN4 (xuất phát Sài Gòn lúc 18g, đến Nha Trang lúc 3g15); SN6 (đi lúc 20g20, đến lúc 4g59); SN8 (đi lúc 20g50, đến lúc 5g59); SN10 (đi lúc 21g25, đến lúc 6g38); SN12 (đi lúc 21g50, đến lúc 7g14), SNT4 (đi lúc 22g20, đến lúc 8g16).

Ngày 30/4, chạy thêm các đoàn tàu gồm: SN6 (đi lúc 20g20, đến lúc 4g59); SN8 (đi lúc 20g50, đến lúc 5g59); SN10 (đi lúc 21g25, đến lúc 6g38); SN12 (đi lúc 21g50, đến lúc 7g14).

y9HHEtU0.jpg

Theo chiều từ Nha Trang về Sài Gòn, ngày 2/5 chạy thêm các đoàn tàu gồm: SN3 (xuất phát Nha Trang lúc 17g10, đến Sài Gòn lúc 2g32); SN5 (đi lúc 19g20, đến lúc 7g22); SN7 (đi lúc 20g50, đến lúc 7g41).

Ngày 3/5, chạy thêm các đoàn tàu gồm SN3 (đi lúc 17g10, đến lúc 2g32); SN5 (đi lúc 19g20, đến lúc 7g22); SN7 (đi lúc 20g50, đến lúc 7g41); SN9 (đi lúc 22g5, đến lúc 7g55); SN11 (đi lúc 22g50, đến lúc 8g20).

Đối với các đoàn tàu đi Phan Thiết (SPT1/2, PT3/4); Quy Nhơn (SQN1/2); Huế (SE21/22) và tàu Thống nhất đi Hà Nội (TN, SE), Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ cho nối thêm các toa xe để phục vụ hành khách.

Thông tin chi tiết, xem tại website: http://www.gasaigon.com.vn/

Nguồn: Ga Sài Gòn

congtien_canbiet
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận