Tag: Gã không lồ thương mại điện tử

Pháp áp phí giao hàng tối thiểu để bảo vệ hiệu sách nhỏ trước Amazon

TTO - Pháp sẽ áp mức phí giao hàng tối thiểu là 3 euro (2,93 USD) đối với các đơn đặt hàng sách trực tuyến dưới 35 euro, để tạo cơ hội cho các hiệu sách độc lập đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các gã khổng lồ thương mại điện tử.