Tag: FWD Bộ đôi tài sản 2.0

FWD triển khai ‘FWD Bộ đôi tài sản 2.0’

FWD Việt Nam vừa giới thiệu giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư mới với tên gọi ‘FWD Bộ đôi tài sản 2.0’, gia tăng nhiều quyền lợi về đầu tư, đồng thời nâng mức bảo vệ lên đến 380% số tiền bảo hiểm.