Tag: fuchsia

Google phát triển hệ điều hành mới sớm thay thế Android?

TTO - Mặc dù chưa công khai, nhưng HĐH Fuchsia được cho là đã tồn tại và dự kiến là HĐH thứ 3 sẽ thay thế Android và Chrome tại một thời điểm trong tương lai gần.