Tag: FrieslandCampina vào top 3

FrieslandCampina vào top 3 Sáng kiến Tiếp cận Dinh dưỡng Toàn cầu

Ngày 8 tháng 9 vừa qua, lá cờ 150 năm của tập đoàn FrieslandCampina đã được giương cao tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới, đánh dấu cột mốc 150 năm kể từ khi FrieslandCampina, một trong những hợp tác xã sữa lớn nhất thế giới, được thành lập.