Tag: filter điện thoại

Chàng trai dùng filter điện thoại để vẽ hình các mỹ nhân

Dùng các vật liệu từ lá cây, khăn giấy... chàng trai kết hợp với filter điện thoại để tạo hình các mỹ nhân rất độc đáo.