Tag: FIDO

Doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỉ đồng nhờ xác thực mạnh 'Make in Vietnam'

Thời gian gần đây, các chuyên gia cho rằng xác thực không mật khẩu đã được ghi nhận mang lại hiệu quả đột phá trong bảo mật, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm sử dụng.