Tag: Festival Ninh Bình - Tràng An

200 lái đò ở Tràng An làm diễn viên sân khấu thực cảnh hơn 3.000m2 trên mặt nước

Mặt nước sông Tràng An sẽ trở thành sân khấu thực cảnh lung linh rộng 3.300m2 để hàng trăm diễn viên khoe di sản văn hóa giàu có của cả nước, trong đó 200 người lái đò hằng ngày đưa khách ở danh thắng Tràng An cũng tham gia diễn xuất.