Tag: Festival Kiến trúc 2018

Duy Tân đạt nhiều giải tại Festival Kiến trúc 2018

TTO - Duy Tân là đại diện miền Trung nằm trong Top đầu các trường đại học có thành tích cao nhất tại Festival Kiến trúc 2018.