Tag: Ferrari chết máy

Một khi đã chết máy thì xe cổ Ferrari giá trị triệu USD cũng như bất cứ chiếc xe phổ thông nào.