Tag: Fabrican

Bí mật công nghệ giúp Bella Hadid đang ngực trần có ngay chiếc đầm trên sàn runway

Công nghệ được ứng dụng lên cơ thể của Bella Hadid như được cộng hưởng và được biết đến rộng khắp hơn.