Tag: EVNHANOI ứng dụng công nghệ

EVNHANOI ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, áp dụng nhiều giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quyết tâm giảm thiểu sự cố, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.