Tag: EVN PECC3

EVN PECC3 hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại đơn vị.