Tag: EUDR

Chuyên gia chia sẻ giải pháp để ngành cao su vượt thách thức từ quy định chống phá rừng của EU

Đáp ứng EUDR không chỉ giúp ngành cao su Việt Nam duy trì thị trường xuất khẩu quan trọng, mà còn là dịp để nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi theo hướng bền vững hơn.

Ngành cao su chủ động thích ứng với quy định chống phá rừng của EU

Từ 29-6-2023, EU cấm nhập khẩu cao su nhập khẩu nếu vi phạm quy định chống phá rừng, doanh nghiệp có 18-24 tháng để đáp ứng yêu cầu.