Tag: EU hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do giá nhiên liệu tăng vọt

EU hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do giá nhiên liệu tăng vọt

Các bộ trưởng tài chính EU đã nhất trí trợ giá nhiên liệu cho các hộ gia đình và hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của tình trạng giá năng lượng tăng cao.